Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Δημοτικά Συμβούλια
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Γενικά
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2013-2014: Β΄ΦΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2013-2014: Α΄ΦΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 6.10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2012 & ΣΟΧ2/2012 του Ν.Π. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/05
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης για έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΟΧ 26.1005/1/2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1.1.2011ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Ανακοίνωση Πρόσληψης Κ.Φ.Α.
Zήτημα εξόρυξης Λιγνίτη στο Δήμο Πύλου-Νέστορος
Δήλωση περουσιακής κατάστασης αιρετών Δήμου Πύλου-Νέστορος